Produkty biobójcze, szczególnie te przeznaczone do dezynfekcji to nieustająco gorący temat ostatnich miesięcy ze względu na reżim sanitarny, który obowiązuje podczas pandemii. Coraz więcej podmiotów rozpoczęło działalność w zakresie wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Dlatego też bardzo ważne jest zachowanie ważności uzyskanych pozwoleń; zarówno tych tymczasowych jak i wydanych w procedurze narodowej. Niestety nie wszystkie podmioty są świadome obowiązujących przepisów i ich zmian. Szkolenie Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności przeznaczone jest dla wszystkich producentów i importerów zainteresowanych tematem produktów biobójczych (m.in. dezynfektantów, insektycydów, konserwantów).

Uczestnicy dowiedzą się jakie przepisy prawne regulują kwestię udostępniania i stosowania produktów biobójczych, jakie są możliwości uzyskania pozwoleń i od czego zależy rodzaj procedury rejestracyjnej, którą można zastosować. Przedsiębiorcy posiadający już w swojej ofercie produkty biobójcze zdobędą wiedzę w zakresie terminów oraz warunków zachowania ważności pozwoleń. Tematyka szkolenia obejmuje: przepisy prawne regulujące zasady udostępniania produktów biobójczych, program przeglądu substancji czynnych i jego wpływ na istniejące produkty, możliwe procedury rejestracyjne (narodowe, europejskie, tymczasowe), podstawowe wymagania odnośnie dokumentacji rejestracyjnej, narzędzia IT wymagane przy rejestracji.

Procedura europejska jest nieunikniona z uwagi na zbliżający się koniec okresu przejściowego, który będzie w pełni obligował wszystkie produkty biobójcze do ponownej rejestracji. Na szkoleniu będzie możliwe omówienie również indywidualnych problemów związanych z wprowadzanymi do obrotu produktami biobójczymi.

Program szkolenia:
1. Produkty biobójcze – aktualności, najnowsze zmiany w przepisach i ich interpretacja
2. Prawodawstwo, wyłączenia, produkty z pogranicza oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.
3. Program przeglądu substancji czynnych – dobór substancji czynnych w danej grupie produktowej oraz wpływ programu przeglądu na procedurę rejestracji. Praktyczne wskazówki.
4. Procedura rejestracji tymczasowej; warunki oraz ważność pozwoleń.
5. Procedura narodowa (przejściowa) – wymagania, warunki, dokumentacja.
6. Procedury europejskie; pełna procedura rejestracji, uznawanie pozwolenia, rejestracja takiego samego produktu, rodzina produktów biobójczych - wymagania, charakterystyka produktu biobójczego, list dostępu.
7. Narzędzia IT – R4BP3, edytor SPC, IUCLID
8. Zasady odnawiania i unieważniania pozwoleń.

Sprawdź szczegóły>>>

Sprawdź pozostałe szkolenia online w naszym kalendarzu>>>